0346-12244

info@hiweb.se

HIfood

Online beställningssystem för restauranger, catering-restauranger, pizzerior, caféer m.m.

involine

Upplev enkelheten av involine, enklaste sättet att fakturera när och var som helst!

VAR PÅ TOPP OCH ÖKA FÖRSÄLJNINGEN

HiWeb WEBBYRÅ HJÄLPER ER ATT HITTA & GENERERA FLERA AFFÄRER.

Att synas i sökmotorer – och då framförallt Google – är viktigt för de flesta typer av företag. Verksamheter som inte tänker på sökmotoroptimering kommer att tappa potentiella kunder eller affärer – det är den enkla sanningen.

Hur HiWeb Group  kan förbättra din sidans synlighet

HiWeb Group har vi en passion för att hjälpa våra kunder hitta och generera fler affärer.
Det gör vi genom att prioritera det organiska söket.

SEO Analys

Första steget i vårt arbete med SEO är att göra en förstudie, där vi genomför en analys av kundens hemsida. Utifrån denna analys identifierar vi vad som behöver åtgärdas för att förbättra kundens optimering på sökmotorerna. 

Rapportering
I takt med att arbetet implementeras bevakar vi givetvis resultatet löpande. Vi säkerställer exempelvis att de sökfraser vi valt att arbeta med sakta men säkert förbättrar sin position. Statusen rapporteras i regel till dig som kund minst en gång per månad.

Åtgärdsplan

När vi har genomfört en grundlig analys av kundens hemsida sätter vi ihop ett konkret åtgärdsförslag. Detta förslag implementeras sedan löpande av oss om ni väljer det. Vårt arbete med er sidas SEO sker löpande under hela avtalsperioden.

Marknadföringskanaler & On-page-SEO – förbättring av den egna sajten

OnpageSEO är viktigt för att förbättra sökresultaten för en webbplats. Det involverar att optimera webbplatsens struktur, innehåll och URL:er för att förbättra sökresultaten och förbättra användarupplevelsen.

Marknadsförings kanaler & Digital närvaro

Internet, och framför allt sökmotorerna, är den viktigaste kanalen för de allra flesta företag idag, när det handlar om att få in leads och nya kunder. Därför är det viktigt att ha en stark digital närvaro. Varje dag går företag i konkurs, och det många av dem har gemensamt är att de inte har följt med i den digitala utvecklingen.

Sökmotorer är numera en av de mest populära och effektivaste marknadsföringskanalerna bland både små och stora företag.

Vi arbetar med rätt SEO genom att förbättra hemsidans tekniska struktur och att Indexera sidan för optimal sökträff på just ert företag.

On-page SEO

Med tjänsten On-page SEO-förbättringar hjälper vi våra kunder att öka sin synlighet online och öka sina sökresultat. Vi använder oss av de senaste teknikerna för att säkerställa att våra kunders webbplatser är optimerade för att höja sina sökresultat.

Vi hjälper även våra kunder att förbättra sin webbplats innehåll och struktur för att öka användbarheten och tillgängligheten. Genom att implementera denna teknik kommer det förbättra webbplatsen avsevärt, öka dess sökresultat och förbättra dess kunders upplevelse.

SEO / Indexering

On-page-SEO – förbättring av den egna sajten

Navet i vår produkt är att leverera en transparent lösning där vi fokuserar på resultat. Vi har sedan 2018 hjälpt 100 tals kunder att förbättra sin affär och digitala synlighet.

Interna optimeringsåtgärder förbättrar webbplatsens interna komponenter och påverkar sajtens funktionalitet, utseende och innehåll. Dessa åtgärder består bland annat av:

Sökordsanalys

Vi undersöker vilka sökordsfraser som ofta används när folk söker efter information som är relaterad till webbplatsen och därefter använda dessa sökordsfraser för att förbättra webbplatsens synlighet i sökmotorer.

Intern struktur

Skapande av landningssidor, borttagning av dubbletter och ”skräp”-sidor, förbättring av navigation och ”nesting” ;sidornas positioner i webbplatsens övergripande struktur.

Tekniska fel

Tillägg av metataggar, borttagning av duplicerade metataggar, borttagning av trasiga länkar med en server svarskod 404 eller 500 och åtgärder som ökar webbplatsens page speed.

Användbarhet

Usabilityåtgärder syftar till att göra det lättare för användaren att navigera och interagera med en webbplats. Det kan innefatta att förbättra navigationsstrukturen, designa lättförståeliga och intuitiva formulär och checkoutprocesser.

Sidleverans

Sidleverans inom SEO är en teknik som används för att öka trafiken till en webbplats. Tekniken involverar att man skickar ut sökordsfokuserade sidor till sökmotorer och andra webbplatser, för att öka synligheten för den aktuella webbplatsen.

Sidleverans

Genom att anpassa sidans media förbättrar man sökmotorernas förmåga att upptäcka, indexera och ranka dessa. Detta görs genom att använda särskilda nyckelord och metataggar, anpassa filnamn och ange filstorlek för att förbättra sidans laddningstid.

En hemsida som ökar konvertering

Vi hjälper dig att bygga en användarvänlig hemsida som fyller kraven från besökarna och funkar på alla enheter och anpassar sig till den. 

Responsiv design

Wireframe

Användarupplevelse

Hastighetsoptimering

Sökmotoroptimering

Rätt plattform

Vi tar totalansvar för våra kunders Laravel, WordPress– och WooCommerce-webbplatser, vilket innebär att vi tar hand om uppdateringar och ser till att siten alltid fungerar som den ska.

Du som kund kan då fokusera på din verksamhet istället för att oroa dig över driften av din webb.

Vi hjälper er!
Redo att sätta igång?

Vill du planera ditt nya webbprojekt, släng iväg ett mejl så hör vi av oss.