HUR JOBBAR VI
Vår process har sex faser

Samla information

Det första steget i att utforma en framgångsrik webbplats är att samla in information. Många saker måste tas hänsyn till när vi utformar utseendet på din webbplats.

Planering

Med hjälp av information som samlats in från fas ett, formulerar vi en plan för din webbplats.

Inledningsvis utvecklar vi en webbkarta - en lista med alla viktiga ämnesområden av webbplatsen, samt underämnen (vid behov). Det ger oss en vägledning om vilket innehåll som kommer att finnas på hemsidan, och är avgörande för att utveckla ett enhetlig navigationssystem som är lätt att förstå. Detta är också den tidpunkt då vi bestämmer vad som tekniskt bör genomföras - interaktiva formulär, CMS (content management system) som Wordpress (woocommerce), Opencart... etc. eller om behovet för större system kräver att man väljer att bygga med MVC (Model-View-Controller) och då använder vi Laravel, laravel nova ..

Design

Ritning utifrån information som samlats in från planeringstadiet tas nu fram. Vi bestämmer utseendet och känslan av webbplatsen. Målgruppen är en av de viktigaste faktorer som beaktas här. En webbplats som syftar till tonåringar, till exempel, kommer att se mycket annorlunda ut än en avsedd för en finansiell institution. Vi införlivar också element som företagets logotyp eller färger för att bidra till att stärka identiteten för ditt företag på webbplatsen.

När vi har utformat en prototyp, ger vi dig tillgång till den så du kan se ditt projekt under alla design-och utvecklingsstadier. Viktigast av allt, det ger dig möjlighet att uttrycka dina synpunker och ge oss feedback om vilka justeringar du vill göra med din webbdesign.

I denna fas är kommunikation avgörande för att säkerställa att den slutliga webbplatsen kommer att matcha dina behov och önskemål. Vi arbetar tillsammans med dig som klient, genom att utbyta idéer, tills vi kommer fram till den slutgiltiga designen för din webbplats. Därefter kan vi börja utveckla ...

Produktion

Det är nu webbplatsen själv skapas. Vi tar alla enskilda grafiska element från prototypen och använda dem för att skapa en funktionell webbplats. Vi tar också ditt innehåll och distribuera det på hela webbplatsen, på lämplig plats.

Under hela denna process, kommer du att fortsätta att kunna se din webbplats som prototyp, och ha möjlighet att föreslå ytterligare ändringar eller korrigeringar som du vill ha.

Testning och Leverans

Vid detta skede, fokuserar vi på de sista detaljerna och testar din webbplats. Vi testar saker såsom den fullständiga funktionaliteten, formulär eller andra skript. Vi testar i olika webbläsare och enheter samt ser till att webbplatsen är optimerad för att kunna läsas på rätt sätt i de senaste webbläsarversionerna.

När vi har fått ditt slutliga godkännande, är det dags att publicera hemsidan. Vi ladda upp filerna till din server - i de flesta fall handlar det också om att installera och konfigurera Wordpress, tillsammans med en kärna av viktiga tillägg för att förbättra webbplatsen. Här utför vi snabbtest för att återigen se till att alla filer har laddats upp korrekt, och att platsen fortsätter att vara fullt fungerande. Detta markerar den officiella lanseringen av din webbplats, eftersom det är nu synlig för allmänheten.

Underhåll

Utvecklingen av din webbplats är dock inte nödvändigtvis över. Ett sätt att få återkommande besökare till din webbplats är att erbjuda nytt innehåll eller produkter på en regelbunden basis. Om detta intresserar dig, kommer vi att vara mer än glada att fortsätta att arbeta tillsammans med er för att uppdatera informationen på din webbplats. Vi erbjuder underhållspaket till reducerat pris, baserat på hur ofta du räknar att göra ändringar eller tillägg till din webbplats.

OM HiWeb
Webmail